Tietosuojakäytäntö


Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla tätä tietosuojakäytäntöä (“Käytäntö”). Tämä Käytäntö kuvaa, millaisia tietoja voimme kerätä sinulta tai antaa (“Henkilötiedot”) Taskumetsä-mobiilisovelluksessa (“Mobiilisovellus” tai “Palvelu”) ja kaikissa siihen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa (yhdessä “Palvelut”), sekä käytännöt, joilla keräämme, käytämme, ylläpidämme, suojaamme ja luovutamme kyseisiä Henkilötietoja. Käytäntö kuvaa myös käytettävissäsi olevat valintamahdollisuudet, jotka koskevat Henkilötietojen käyttöä ja sitä, miten voit käyttää ja päivittää niitä.

Tämä käytäntö on oikeudellisesti sitova sopimus sinun (“Käyttäjä”, “sinä” tai “sinun”) ja Koko.do Oy:n (“Koko.do Oy”, “me”, “meitä” tai “meidän”) välillä. Jos hyväksyt tämän Käytännön yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen oikeushenkilö tähän käytäntöön, jolloin termit “Käyttäjä”, “sinä” tai “sinun” viittaavat kyseiseen oikeushenkilöön. Jos sinulla ei ole tällaisia valtuuksia tai jos et hyväksy tämän Käytännön ehtoja, et saa hyväksyä tätä Käytäntöä etkä käyttää Mobiilisovellusta ja Palveluita. Käyttämällä Mobiilisovellusta ja Palveluita vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän Käytännön ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Tätä Käytäntöä ei sovelleta sellaisten yritysten toimintatapoihin, joita emme omista tai hallitse, tai sellaisten henkilöiden toimintatapoihin, joita emme työllistä tai hallinnoi.

Tietojen kerääminen

Asiakkaiden tietoturva on etusijalla, ja siksi noudatamme lokien käytön kieltävää käytäntöä.  Saatamme käsitellä vain vähäisiä käyttäjätietoja, vain niin paljon kuin on ehdottoman välttämätöntä Mobiilisovelluksen ja Palvelujen ylläpitämiseksi. Automaattisesti kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan mahdollisten väärinkäytöstapausten tunnistamiseen ja Mobiilisovelluksen ja Palvelujen käyttöä koskevien tilastotietojen laatimiseen. Näitä tilastollisia tietoja ei muutoin yhdistetä siten, että niistä voitaisiin tunnistaa yksittäisiä järjestelmän käyttäjiä.

Lasten yksityisyydensuoja

Tunnistamme, että alle 13-vuotiailta lapsilta mahdollisesti keräämämme Henkilötietojen yksityisyyden suojaa on lisättävä, ja ryhdymme moniin erityisiin varotoimiin heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.  Emme missään vaiheessa vaadi lapsilta mitään Henkilötietoja. Jos sinulla on syytä uskoa, että alle 13-vuotias lapsi on antanut meille Henkilötietoja Mobiilisovelluksen ja Palveluiden kautta, ota meihin yhteyttä ja pyydä, että poistamme kyseisen lapsen Henkilötiedot Palveluistamme.

Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia valvomaan lastensa Internetin käyttöä ja auttamaan tämän Käytännön noudattamisessa opastamalla lapsiaan olemaan antamatta Henkilötietoja Mobiilisovelluksen ja Palveluiden kautta ilman heidän lupaansa. Pyydämme myös kaikkia vanhempia ja laillisia huoltajia, jotka valvovat lasten hoitoa, ryhtymään tarvittaviin varotoimiin varmistaakseen, että heidän lapsiaan ohjeistetaan olemaan luovuttamatta Henkilötietoja verkossa ilman heidän lupaansa. Uskomme, että vanhempien ja laillisten huoltajien tulisi osallistua lastensa verkkotoimintaan, ja suosittelemme, että vanhemmat tekevät parhaansa tarjotakseen lapsilleen turvallisen ja ystävällisen verkkoympäristön.

Kerättyjen tietojen käyttö ja käsittely

Toimimme GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä käsitellessämme Henkilötietoja, paitsi jos olemme tehneet kanssasi tietojenkäsittelysopimuksen, jolloin sinä olet rekisterinpitäjä ja me olemme tietojen käsittelijä.

Roolimme voi myös vaihdella sen mukaan, millaisessa tilanteessa Henkilötietoja käsitellään. Toimimme rekisterinpitäjän ominaisuudessa, kun pyydämme sinua toimittamaan Henkilötietojasi, jotka ovat välttämättömiä Mobiilisovelluksen ja Palveluiden käytön varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa olemme rekisterinpitäjä, koska me määrittelemme Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja noudatamme GDPR tietosuoja-asetuksessa säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia.

Toimimme tietojen käsittelijän ominaisuudessa tilanteissa, joissa lähetät Henkilötietoja Mobiilisovelluksen ja Palvelujen kautta. Emme omista, hallitse tai tee päätöksiä lähetetyistä Henkilötiedoista, ja tällaisia Henkilötietoja käsitellään vain sinun ohjeidesi mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa Henkilötietoja antava Käyttäjä toimii rekisterinpitäjänä GDPR:n asetuksien mukaisesti.

Jotta voimme tarjota sinulle Mobiilisovelluksen ja Palveluita tai täyttääksemme lakisääteisen velvoitteen, meidän on ehkä kerättävä ja käytettävä tiettyjä Henkilötietoja. Jos et anna pyytämiämme tietoja, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluja. Kaikkia sinulta keräämiämme tietoja voidaan käyttää auttamaan meitä Mobiilisovelluksen ja Palveluiden ylläpidossa ja toiminnassa.

Henkilötetojesi käsittely riippuu siitä, miten olet vuorovaikutuksessa Mobiilisovelluksen ja Palvelujen kanssa, missä päin maailmaa olet ja jos jokin seuraavista pätee: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; tämä ei kuitenkaan päde, jos Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä; (ii) tietojen antaminen on tarpeen tämän käytännön toteuttamiseksi kanssasi ja/tai sen sopimuksen tekemistä edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) käsittely on tarpeen sinua koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; (iv) käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun nimissä tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi; (v) käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Huomaa, että joidenkin lainsäädäntöjen mukaan meillä voi olla oikeus käsitellä tietoja siihen asti, kunnes vastustat käsittelyä kieltäytymällä siitä, ilman että meidän tarvitsee vedota suostumukseen tai muuhun oikeusperustaan. Joka tapauksessa selvitämme mielellämme, mitä erityistä oikeusperustaa käsittelyyn sovelletaan ja erityisesti, onko Henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus tai sopimuksen tekemiseen tarvittava vaatimus.

Tietojen luovuttaminen

Säilyttääksemme korkeimman mahdollisen yksityisyyden tason ja suojellaksemme Henkilötietojasi täysimääräisesti, emme jaa Henkilötietojasi kenellekään ja mistään syystä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme ja käytämme Henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, Käytäntömme noudattamisen valvomiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Voimme käyttää Henkilötietojesi perusteella saatuja tai niihin sisältyviä koottuja tietoja sen jälkeen, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme tavalla, josta sinut voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Kun säilytysaika päättyy, Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta tutustua tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta tietojen oikaisemiseen ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida käyttää säilytysajan päättymisen jälkeen.

Tietojen siirto

Sijainnistasi riippuen tiedonsiirrot voivat edellyttää tietojesi siirtämistä ja tallentamista muuhun kuin kotimaahasi. Tämä ei kuitenkaan koske Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia maita. Jos tällaista siirtoa tapahtuu, voit saada lisätietoja tarkistamalla tämän Käytännön asiaankuuluvat kohdat tai ottamalla yhteyttä meihin yhteystiedot-osassa annettujen tietojen avulla.

GDPR:n mukaiset tietosuojaoikeudet

Jos asut Euroopan talousalueella (“ETA”), sinulla on tietyt tietosuojaoikeudet, ja pyrimme toteuttamaan kohtuulliset toimenpiteet, jotta voit korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa Henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat tietää, mitä Henkilötietoja meillä on sinusta ja jos haluat, että ne poistetaan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä. Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

(i) Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn. Jos Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.

(ii) Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö me Henkilötietojasi, saada tietoja käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsiteltävistä Henkilötiedoistasi.

(iii) Sinulla on oikeus tarkistaa tietojesi oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä täydentämään puutteellisiksi katsomasi Henkilötiedot.

(iv) Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Jos Henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeutettujen etujemme vuoksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityisen tilanteeseesi liittyvän perusteen, jolla vastustaminen voidaan perustella.

(v) Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa Henkilötietojesi käsittelyä. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi seuraavat: kiistät Henkilötietojesi oikeellisuuden ja meidän on tarkistettava niiden oikeellisuus; käsittely on lainvastaista, mutta vastustat Henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista; emme enää tarvitse Henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateidesi laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut käsittelyä odotettaessa sen tarkistamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme oikeutetut oikeutesi. Jos käsittelyä on rajoitettu, tällaiset Henkilötiedot merkitään vastaavasti, ja niitä käsitellään säilytystä lukuun ottamatta vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.

(vi) Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää meiltä Henkilötietojesi poistamista. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa seuraavat: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; peruutat suostumukseen perustuvan käsittelyn suostumuksen; vastustat käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön tiettyjen sääntöjen nojalla; käsittely on suoramarkkinointitarkoituksiin; ja Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. On kuitenkin olemassa poikkeuksia oikeudesta tietojen poistamiseen, esimerkiksi jos käsittely on tarpeen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(vii) Sinulla on oikeus saada meille antamasi Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada ne välitettyä toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että me estämme sitä, edellyttäen, että tällainen välittäminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

(viii) Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle Henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Jos et ole tyytyväinen suoraan meille tekemäsi valituksen tulokseen, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saat paikalliselta tietosuojaviranomaiselta Euroopan talousalueella. Tätä määräystä sovelletaan edellyttäen, että Henkilötietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.

Miten voit harjoittaa oikeuksiasi

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt voit osoittaa meille tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Huomaa, että saatamme pyytää sinua tarkastamaan henkilöllisyytesi kanssamme ennen kuin vastaamme tällaisiin pyyntöihin. Pyynnössäsi on annettava riittävät tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet se henkilö, joka väität olevasi, tai että olet kyseisen henkilön valtuutettu edustaja. Jos saamme pyyntösi valtuutetulta edustajalta, voimme pyytää todisteita siitä, että olet antanut valtuutetulle edustajalle valtakirjan tai että valtuutetulla edustajalla on muutoin voimassa oleva kirjallinen valtuutus lähettää pyyntöjä puolestasi.

Sinun on annettava riittävät tiedot, jotta voimme ymmärtää pyynnön asianmukaisesti ja vastata siihen. Emme voi vastata pyyntöösi tai antaa sinulle Henkilötietoja, ellemme ensin tarkista henkilöllisyyttäsi tai valtuuttasi tehdä tällainen pyyntö ja vahvista, että Henkilötiedot koskevat sinua.

Linkit muihin resursseihin

Mobiilisovellus ja Palvelut sisältävät linkkejä muihin resursseihin, joita emme omista tai hallitse. Huomaa, että emme ole vastuussa tällaisten muiden resurssien tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut Mobiilisovelluksesta ja Palveluista, ja lukemaan jokaisen sellaisen resurssin tietosuojaselosteet, joka saattaa kerätä Henkilökohtaisia tietoja.

Tietoturva

Turvaamme antamasi tiedot tietokonepalvelimilla valvotussa, turvallisessa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta käytöltä, käytöltä tai paljastamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joilla pyrimme suojaamaan hallinnassamme ja säilytyksessämme olevia Henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja luovuttamiselta. Mitään tiedonsiirtoa Internetin tai langattoman verkon kautta ei kuitenkaan voida taata.

Siksi, vaikka pyrimme suojaamaan Henkilötietojasi, myönnät, että (i) Internetissä on turvallisuus- ja tietosuojarajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa; (ii) sinun ja Mobiilisovelluksen ja Palveluiden välillä vaihdettujen tietojen turvallisuutta, koskemattomuutta ja yksityisyyttä ei voida taata; ja (iii) kolmas osapuoli voi parhaista yrityksistä huolimatta nähdä tai muuttaa tällaisia tietoja tai muuttaa niitä kuljetuksen aikana.

Tietomurto

Jos saamme tietää, että Mobiilisovelluksen ja Palveluiden turvallisuus on vaarantunut tai että Käyttäjien Henkilötietoja on luovutettu ulkopuolisille kolmansille osapuolille ulkopuolisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietoturvahyökkäykset tai petokset, pidätämme oikeuden ryhtyä kohtuullisesti asianmukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkinta ja raportointi sekä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa. Tietomurron sattuessa pyrimme kohtuullisin toimin ilmoittamaan siitä asianomaisille henkilöille, jos uskomme, että Käyttäjälle aiheutuu kohtuullinen vaara vahingosta tietoturvaloukkauksen seurauksena, tai jos laki muutoin edellyttää ilmoituksen tekemistä. Tällöin lähetämme sinulle sähköpostia.

Muutokset ja tarkistukset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä tai sen ehtoja, jotka liittyvät Mobiilisovellukseen ja Palveluihin, milloin tahansa harkintamme mukaan. Kun näin tapahtuu, päivitämme päivämäärän tämän sivun alareunassa. Voimme myös harkintamme mukaan antaa sinulle ilmoituksen muilla tavoin, kuten antamiesi yhteystietojen kautta.

Tämän Käytännön päivitetty versio tulee voimaan välittömästi tarkistetun Käytännön julkaisemisen jälkeen, ellei toisin ilmoiteta. Jos jatkat Mobiilisovelluksen ja Palveluiden käyttöä tarkistetun käytännön voimaantulopäivän (tai muun tuolloin määritellyn toimen) jälkeen, se merkitsee suostumustasi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan ilman suostumustasi käytä Henkilötietojasi tavalla, joka poikkeaa olennaisesti siitä, mitä ilmoitettiin Henkilötietojesi keräämisen yhteydessä.

Tämän Käytännön hyväksyminen

Vahvistat lukeneesi tämän Käytännön ja hyväksyväsi kaikki sen ehdot. Käyttämällä Mobiilisovellusta ja Palveluita ja lähettämällä tietosi hyväksyt tämän käytännön sitovaksi. Jos et suostu noudattamaan tämän Käytännön ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Mobiilisovellusta ja Palveluja.

Yhteydenotto meihin

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia tästä Käytännöstä, hallussamme olevista tiedoistasi tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla:

games@koko.do  

Pyrimme ratkaisemaan valitukset ja riidat ja pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin kunnioittamaan haluasi käyttää oikeuksiasi mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädetyissä määräajoissa.

Tämä asiakirja on päivitetty viimeksi 9. elokuuta 2023.

© 2023 KOKO. All Rights Reserved.